Yüzüncü Yılında TBMM - Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlemleri

Yüzüncü Yılında TBMM
Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlemleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi ve TBMM birlikteliğinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri olarak ortaya konan iki ciltlik editoryal eserimiz yayımlanmıştır. Meclis başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP'un sunuşu, eserin içeriği hakkında önemli tespit ve açıklamalarda bulunmuştur.
SUNUŞ

Yaşadığımız coğrafya ve sahip olduğumuz kültürel miras, demokrasi ve uygulamaları konusunda dünyanın en zengin birikimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Eski Türk devlet geleneklerinde karşılaştığımız örneklerin yanı sıra, İslamiyet sonrası Türk devletlerinde dini referanslarla zenginleşen uygulamalar bu köklü mirasın örnekleridir. Ayrıca Anadolu coğrafyasının ev sahipliği yaptığı eski Yunan demokrasisinin de bugünkü Batı demokrasilerinin ilham kaynağı olduğunu hatırlamak gerekir.

Bu köklü mirasın gerek akademik ve gerekse popüler referanslarda yeterli ilgiyi gördüğünü söylemek maalesef mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılı münasebetiyle organize ettiğimiz faaliyetler bağlamında bu geleneğin hak ettiği değeri görmesine katkı sağlayacak bir dizi etkinliği gündemimize aldık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan bir tanesi de elinizdeki kitaptır.

“100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlevleri” başlıklı bu kitap ele alınan konuların uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alındı. Eserin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Görece çok daha az birikime sahip ülkelerin parlamentolarına ilişkin araştırmacıların yararına sunulan ciddi bir miktarda kaynak dikkat çekerken ülkemizde bu alanda önemli bir eksiklik göze çarpmaktadır. Örneğin Amerikan Kongresi’ne ilişkin oldukça fazla sayıda çalışma mevcuttur. Bunlar hem Kongre kütüphanesinde hem de Ulusal Amerikan Arşivlerinde yer alan yıllıklar, yaşama faaliyetleri ilişkin özetler, kongre üyelerinin biyografileri, sözlü tarih belgeleri ve kayıtlardan oluşmaktadır. Son zamanlarda bu kaynakların önemli bir bölümü dijital ortama aktarılarak internet ortamında da erişime açılmıştır. Benzer biçimde Birleşik Krallık Parlamentosunu oluşturan Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası için de kapsayıcı çalışmalar ve yayınlar söz konusudur. Yaklaşık bin yıllık dönemi kapsayan süreçle ilgili tüm görüşmeler, yasama faaliyetlerinin kayıtları, parlamentonun üye yapısı ve üyelerinin özgeçmişi gibi konularda genel tarihsel özet veren raporlar düzenli olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca Parlamento, Britanya Kütüphanesi ile ortak bir çalışma kapsamında üyeleri ile röportajlar yapıp yayınlayarak 1945’ten günümüze parlamentonun sözlü bir tarihini de araştırmacıların kullanımına sunmaktadır.

Benzer örnekleri başka ülkeler için de vermek mümkündür. Bu tür yayınların önemli işlevlerinden birisi de parlamentolar üzerine yapılan çalışmalara ve oluşacak literatüre katkı sağlamaktır.

Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden itibaren Türkiye’de hem bir yasama organı işlevi görmek ve hem de ülkede demokrasinin kurumsallaşmasını temin etmek işlevlerinin yanında, dünyaya örnek olacak düzeyde bir bağımsızlık mücadelesi yürütmüş olmasına rağmen bu konudaki literatürün yeterli olduğunu iddia etmek güçtür. Biz de bu eksikliği gidermek üzere daha önce TBMM tarafından yapılan yayınlardan farklı bir biçimde 100 yılı aşkın bu birikim üzerinde yapılacak akademik çalışma ve araştırmaları yoğunlaştıracak bir adım atmak istedik. TBMM’nin açılışının 100. Yılı için hazırladığımız başka çalışmaların da katkısıyla bu alandaki önemli bir boşluğun doldurulacağına inanıyorum. Böylece ilgililerin rahatlıkla her dönemle ilgili kapsayıcı bilgileri edinebilecekleri bir referans yayın oluşturmaya çalıştık.
“100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlevleri” başlıklı bu yayında emeği geçen akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yayınımızın bu tür çalışmaları teşvik edecek güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.

Bu eserin ortaya konmasına katkıda bulnan, çeşitli çalışma alanlarından değerli akademisyen ve düşünürlerimize teşekkür ederiz.

I. CİLT İÇİNDEKİLER 

II. CİLT İÇİNDEKİLER

Diğer Haberler